Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Illegale schietfuiken aangetroffen op het Ketelmeer

Geplaatst op dinsdag, 3 november 2015

Illegale schietfuiken aangetroffen op het Ketelmeer

Dronten, 2 november 2015

Inspecteurs van de Omgevingsdienst OFGV, Sportvisserij Nederland, en de NVWA hebben zondag vijf illegale schietfuiken aangetroffen in het Ketelmeer. In deze fuiken zaten meer dan 100 palingen en circa 60 wolhandkrabben.

Omdat de paling volgens de Flora- en Faunawet een beschermde diersoort is, is het zonder vergunning niet toegestaan deze te vangen of in bezit te hebben.

Verbod op aalvisserij

Tussen 1 september en 1 december geldt jaarlijks een verbod op aalvisserij. Het is verboden te vissen op paling (oftewel aal) of om vistuig voorhanden te hebben waarmee paling gevangen kan worden. Op die manier krijgt volwassen paling de gelegenheid om naar zee te trekken en zich voort te planten..

Dioxinegebied

Het Ketelmeer is aangewezen als dioxinegebied beroepsmatig vissen op paling en wolhandkrab is in dit gebied verboden vanwege te hoge concentraties dioxines en Pcb’s. Dit verbod is ingesteld omdat het eten van paling en wolhandkrab uit dit water mogelijk gevaar kan opleveren voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat 87 procent van de paling uit dit water niet voldoet aan de voedselveiligheidsnorm. Het is dan ook voor de beroepsvisserij niet meer toegestaan om paling te vangen op het Ketelmeer. Het is van groot belang dat wordt voorkomen dat deze producten uit het Ketelmeer in de handel worden gebracht.

Onderzoek naar eigenaar

Door de OFGV wordt nader onderzocht wie de eigenaar is van de schietfuiken. De verboden vistuigen zijn in beslag genomen. De gevangen paling en wolhandkrab zijn weer terug gezet in het Ketelmeer.

 

bron: Flevopost

 

p.s.:

p.s. NeVepaling heeft al eerder een oproep gedaan om aan de toekomst te denken en neemt afstand van de illegale vispraktijken door beroepsvissers. Lees ook: stroperij voor clandistiene handel.Bookmark and Share