Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Wereld Natuur Fonds weer in de fout met paling

Geplaatst op woensdag, 9 juni 2010

Wereld Natuur Fonds in de fout met haar voorlichting over paling


In haar blad Panda van juni gaat het Wereld Natuur Fond in de fout met haar voorlichting over paling. Gebrek aan deskundigheid, vakkennis en het gebruik van eenzijdige informatie is hier de oorzaak van. Het niet willen luisteren naar vakmensen is langzamerhand gebruikelijk bij natuurbeschermers. Zo citeerde mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren onlangs nog het Wereld Natuur Fonds in een uitzending van Pauw & Witteman. Ook Thieme wilde niet luisteren naar vakmensen die haar beweringen weerlegden.

Paling in het blad Panda juni 2010
Infograpfic van Sarah Illenberger WWF

Het Wereld Natuur Fond verteld vol lof over haar prestatie die er voor gezorgd heeft dat paling uit het supermarktschap is verdwenen. Het ware verhaal is dat de supermarkten onder grote dwang van enkele NGO's waaronder het Wereld Natuur Fonds het artikel hebben verwijderd uit het schap. Het is niet alleen gedaan maar met medestrijders als Wakker Dier, Greenpeace en Noordzee. Hiermee hebben deze natuurbeschermers wel gezorgd dat er geen gelden kunnen ingezameld worden om de paling daadwerkelijk te helpen. Het klinkt een beetje raar maar de natuurbeschermers zorgen met deze werkwijze voor een langzamer of misschien zelfs geen herstel van de palingstand.

Wereld Natuur Fonds vergelijkt de paling graag met de panda. Paling vergelijken met panda of andere dieren is fout. Van de panda leven slechts een kleine tweeduizend exemplaren wereldwijd. Elk jaar weer komen ongeveer 150 miljoen (!) jonge palingen (glasaal) aan de Europese kust.

Wereld Natuur Fonds spreekt over 95% teruggang van de paling. Dat geldt alleen voor sommige leefgebieden die niet of nauwelijks bereikbaar zijn voor trekvissen als de paling. Wat we wel weten van de paling is dat zij zoetwater nodig heeft om op te groeien. Paling heeft overal in haar leefgebied grote problemen om van zout naar zoet te zwemmen. Het is eigenlijk simpel. Als je er niet in kan kan je ook niet goot worden.

Het verhaal van de levensloop zoals het Wereld Natuur Fonds in haar blad Panda stelt is niet compleet. Gemakshalve vergeet men te melden dat paling zoet water nodig heeft om op te groeien. Juist vooraanstaande wetenschappers pleiten voor herstel van natuurlijke overgangen van zout naar zoet. Dammen, dijken en sluizen zijn de grootste oorzaak van het niet kunnen bereiken van het noodzakelijke leefgebied van de jonge paling. Verlies van leefgebied wordt door vooraanstaande wetenschappers gezien als grootste probleem voor de paling. Volwassen palingen vinden vaak de dood in gemalen en waterkrachtcentrales. Deze palingen sterven kinderloos. Oplossingen zijn verbeteren trekroutes van zout-, naar zoetwater en terug. Tot die tijd helpen door menselijk ingrijpen.


70% zou de sterfte zijn door de visserij. Vast staat dat er geen correcte vangstgegevens zijn van paling. In 2010 is een begin gemaakt met de registratie van de vangsten. Daarvoor berust alles op aannames en schattingen. Waar het Wereld Natuur Fonds haar cijfers vandaan haalt? Waarschijnlijk uit “den Hooge Hoed”

Ernstig bedreigd. Paling staat inderdaad op de rode lijst van het IUCN. Deze notering staat onder zware discussie van vooraanstaande wetenschappers. Vooral omdat de notering gebaseerd is op een klein gedeelte van het leefgebied en er grote onduidelijkheid bestaat over de invloed van het leven op de oceaan. Verder staat paling op de CITES lijst Appendix II vermeldt als NIET DIRECT met uitsterven bereigd.

6.000 ton. Dit is een streefbeeld berekening die gemaakt is door aannames en schattingen. Een juist streefbeeld is niet vast te stellen door de beperking van betrouwbare beschikbare gegevens, grote variatie in het aantal palingen die in een water leven en de factoren die dat beïnvloeden. (dammen, dijken enz.)

Stop staat met grote letters in de Panda geschreven. Nederland is volgens het Wereld Natuur Fonds geen koploper in het beschermen van de paling. Dit is grote onzin. Vanaf 1946 tot begin jaren 1980 heeft de Nederlandse overheid ruim 800 miljoen jonge palingen langs barrières aan leefgebied geholpen. Het Wereld Natuur Fonds heeft zelf nog nooit 1 paling langs de door mensenhanden gemaakte barrières geholpen of daar dan ook financieel aan bijgedragen. De palingsector neemt op dit moment haar verantwoordelijkheid door vele miljoenen euro's te besteden aan uitzet en migratrie proojecten. De consument kan bijdragen door middel van het Duurzaam Paling Fonds.

Niet vissen, is de oplossing volgens het Wereld Natuur Fonds. Wij durven op deze site te stellen: Als de mens de paling niet helpt heeft deze geen toekomst meer heeft in Nederlandse wateren. Immers jonge paling heeft zoet water nodig om op te groeien. Zonder hulp komt de jonge paling ons land niet binnen vanwege de dammen, dijken en andere barrières die er zijn. Een vraagje aan het Wereld Natuur Fonds: Als er geen jonge paling meer in kan hoe moeten er ooit volwassen palingen uitkomen?

Alternatief ! Roept het Wereld Natuur Fonds. Hier laat het Wereld Natuur Fonds duidelijk zien dat er geen vakkennis in huis zit. Diverse landen op de wereld zijn met succes bezig palingen in gevangenschap voor te planten. De bewering van het Wereld Natuur Fonds dat dit niet kan is dus onjuist. Andere vissoorten mag je wel eten van het Wereld Natuur Fonds. Maar dan gaat het weer mis.... Makreel wordt nergens ter wereld gekweekt en spekbokking is geen vis. Spekbokking is een bereiding van haring. Haring komt net als makreel gewoon uit de natuur. Makreel en haring zijn niet duurzaam gekweekt zoals het Wereld Natuur Fonds in haar blad panda stelt.


U mag het zelf zeggen: gebrek aan vakkennis of arrogantie.Bookmark and Share