Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Weer illegale visserij door beroepsvisser geconstateerd

Geplaatst op woensdag, 14 oktober 2015

Melding aan NVWA leidt naar illegale schietfuiken

Utrecht, 14 oktober 2015

De NVWA maakt proces-verbaal op tegen een beroepsvisser, omdat hij schietfuiken had uitgezet in het IJsselmeer in een periode dat het gebruik van dit vistuig daar niet is toegestaan. Visserinspecteurs hebben 2 schietfuiken in beslag genomen.

Tussen 1 oktober en 1 mei is het op het IJsselmeer niet toegestaan om met schietfuiken te vissen. Na een melding dat dit toch gebeurde, voerden NVWA-inspecteurs en de Waddenunit op dinsdag 13 oktober een controle uit. Daarbij troffen ze in de buurt van Den Oever inderdaad schietfuiken aan. Deze bleken van een beroepsvisser te zijn, die ermee op wolhandkrab viste. Vanwege de weersomstandigheden konden de inspecteurs maar 2 schietfuiken uit het water halen en in beslag nemen. De visser moet de overige fuiken zo snel mogelijk zelf weghalen. De NVWA ziet er op toe dat de visser dit daadwerkelijk doet.

Gesloten periode

Om een gezonde visstand in het IJsselmeer te bevorderen, zijn er gebieden aangewezen waar niet mag worden gevist met bepaalde vistuigen, zoals schietfuiken. Het gebruik van schietfuiken is van 1 oktober tot 1 mei bovendien op het gehele IJsselmeer niet toegestaan. Wie in een gesloten gebied of tijdens de gesloten periode toch vist met schietfuiken pleegt een economisch delict. De NVWA maakt daarom altijd proces-verbaal op tegen de visser. Naleving van deze beperkende maatregelen is van groot belang voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij.

bron:NVWABookmark and Share