Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Slapend Wakker Dier mist kennis over paling

Geplaatst op maandag, 26 augustus 2013


Limmen, 26 augustus 2013

Wakker Dier beschuldigd de Nederlandse palingsector vals door het Duurzaam Paling Fonds® te nomineren voor "Liegebeest 2013". Gebrek aan kennis van de levenscyclus van de paling speelt Wakker Dier overduidelijk parten. Wakker Dier verward ook de termen "met uitsterven bedreigd" en "beschermd". Paling is een beschermede diersoort, die volgens CITES Appendix II vrij verhandeld mag worden en met haar plaats op deze lijst is de paling een beschermde diersoort.

Wakker Dier komt op haar Liegebeest website met een engelstalig ICES advies. Stichting DUPAN heeft sinds het uitbrengen van het ICES advies in 2012 een commentaar op dit ICES advies op haar website geplaatst. 

Wakker Dier beweert dat paling bijna is uitgestorven, dat mag gerust als de grootste misser gezien worden. Het bestand in het wild levende paling is onmeetbaar groot. Elk jaar komen de jonge palingen (Glasaal) vanuit de oceaan met honderden miljoenen tegelijk aan de kust om de Europese rivieren en meren te bevolken. De Nederlandse kust is nagenoeg hermetisch gesloten, hierdoor kan de jonge paling het zoetewater niet bereiken en dreigen ze massaal op zee verloren te gaan. Met gelden uit het Duurzaam Paling Fonds® worden juist deze jonge palingen voor de afgesluitingen opgevangen om vervolgens naar geschikt leefgebied gebracht te worden. Dit uitzetten (restocking) van glas-, en pootaal is zelfs een verplichting (Art. 7) die is opgenomen in de Europese Aalverodening 1100/2007. Het stoppen van de visserij op paling om haar op die manier te redden zoals Wakker Dier deze in haar "Liegebeest campagne" voorstelt is dus volslagen onzin.

Deze zomer gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de paling in Europa samen èèn familie vormt. Deze Europese vis mag worden gevist en het eten van paling is tegestaan. De vangst op wilde paling is aan strenge Europese regelgeving gebonden.

In Nederland is in 2010 op initiatief van een drietal organisties uit de palingsector Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) en het Duurzaam Paling Fonds® opgericht. Het geld in dit fonds wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam beheer en aan vele uitzetprojecten van miljoenen jonge palingen in Nederland. Tenslotte worden de gelden uit het Duurzaam Paling Fonds® gebruikt voor het "over de dijk" helpen van volwassen paling. Deze kan daarmee onbeschadigd terug zwemmmen naar de geboortegrond in de oceaan. Uitvoerig bewijs van uitzet, paling "over de dijk" en wetenschappelijk onderzoek is met foto en filmmateriaal te vinden op deze site of via Google-internet. Op de website van Stichting DUPAN is een uitleg te vinden hoe de gelden van het Duurzaam Paling Fonds® bijeengebracht worden en waaraan deze worden besteed.

Al eerder, in 2011, werd het Duurzaam Paling Fonds aangevallen door een actiegroepering. Toen was het Greenpeace die het Duurzaam Paling Fonds® en Stichting DUPAN voor de Reclame Code Commissie bracht. Van de Greenpeace aanklacht van 13 punten werden er door de Reclame Code Commissie maar liefst 11 afgewezen, 1 was niet meer van toepassing en slechts op 1 punt kreeg Greenpeace gelijk. Nu slaat Wakker Dier "de plank finaal mis" door op haar website te melden dat de Reclame Code Commissie klaagster Greenpeace destijds volledig in haar gelijk stelde. De volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie is te vinden op de websites van Stichting DUPAN en op de website van de Reclame Code Commissie

Stichting DUPAN betreurt de houding van Wakker Dier. Hoewel Wakker Dier beweert met stakeholders te overleggen heeft zij tot op heden geen enkel overleg met de Nederlandse palingsector gehad over welke maatregelen het meest effectief zijn voor de toekomst van de paling. Wakker Dier kiest voor het verspreiden van ongenuanceerde en oneigenlijke berichtgeving. De machtige marketingmachines van grote natuur- en milieuorganisaties zoals Wakker Dier, richten zeer onterecht hun pijlen op een sector die, met steun van overheid, meest de meest recente wetenschappelijke inzichten en het publiek haar verantwoordelijkheid neemt door het herstel van de palingstand extra impulsen te geven.

De Wakkere Dieren lezen ook niet al te best, in hun nominatie stellen zij dat DUPAN paling "Duurzaam" zou zijn hetgeen nergens door de sector is beweerd. Stichting DUPAN en het Marine Steward Councilship geven in een factsheet uitleg hoe het zit met paling en duurzaamheid. Wakker Dier of eigenlijk Slapend Dier is in dit geval zelf het grootste "Liegebeest" Bookmark and Share