Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

RADAR over "duurzame paling" is broodje aap

Geplaatst op maandag, 28 maart 2016

RADAR uitzending over “duurzame” paling is een broodje aap

 

In de uitzending van maandag 28 maart heeft het TV programma RADAR over het uitsterven van de paling en over “Duurzame” Paling bericht.

 

Duurzame paling

De term “Duurzame paling” zoals deze door de Good Fish Foundation, het Wereld Natuur Fonds en de dames van de VISWijzer gebruiken wordt door de leden van de NeVePaling niet gebruikt. Sterker nog, NeVePaling leden stellen uitdrukkelijk dat “Duurzame” paling niet bestaat.

De palingsector is internationaal bezig met het ontwikkelen van een onafhankelijke geaccrediteerde duurzaamheidsstandaard de Sustainable eel Standard (SES). Dit is noodzakelijk omdat de standaard methodiek voor certificering voor vissoorten zoals deze door het Nederlandse Wereld Natuur Fonds en Stichting Noordzee gebruikt wordt uitsluitend geldt voor mariene vissoorten en daarmee volledig ontoereikend en niet passend is voor een trekvis als de paling.

Uitsterven van de paling blijkt broodje aap

Palingen worden geboren in de oceaan en komen daarna met vele honderden miljoenen aan de Europese kusten op zoek naar zoetwater. Eenmaal in het zoete water groeit de paling tot volwassenheid om daarna de lange reis naar de paaigronden in de oceaan weer te nemen. Het totale bestand van paling is vanwege het immens grote leefgebied niet te meten. Er zijn vele miljarden palingen onderweg van de paaigronden in de oceaan, er leven vele miljarden palingen in het immense leefgebied en vele honderden miljoenen volwassen palingen zijn onderweg naar de paaigronden. De waarde van de bewering dat het totale palingbestand met 95% is afgenomen is afgemeten met de gebrekkige kennis van de paling bij de natuurbeschermers laten wij dan ook voor wat het is: “een broodje aap”.

Wat vaststaat is dat het wetenschappelijk bekeken volslagen onzin om de paling langs een meetlat te beoordelen die voor zeevissen wordt gebruikt.

Met steun van een groep internationale wetenschappers binnen de Sustainable Eel Group (SEG) onder leiding van Andrew Kerr in Londen werkt de Nederlandse palingsector aan verdere verduurzaming en het volledig traceerbaar maken van visser tot bord.

Vooraanstaande wetenschappers als Prof. Dr. Brian Knight en Dr. Willem Dekker maken deel uit van de wetenschappelijke commissie binnen de SEG. Over het uitsterven van de paling zijn de wetenschappers duidelijk. Prof. Dr. Brian Knight stelt dat factoren op de oceaan een grotere invloed op het paling bestand hebben dan de visserij. Knight: “palingen hebben ijstijden overleeft en hebben blijkbaar een heel goed aanpassingsvermogen waarmee ze klimaatveranderingen en veranderingen in hun habitat in het verleden hebben kunnen overwinnen. Visserij heeft een zeer kleine impact.” Dr. Willem Dekker stelt dat er meer palingen zijn dan mensen en de paling zich ook nog eens sneller voortplanten. Uitsterven is hiermee niet aan de orde, wel moeten we zorgen dat het dalende trend zoals deze afgelopen decennia te zien was gestopt moet worden. Onlangs sprak Dr. Dekker in Potsdam nog over een hoopvolle omkering in de trendlijn die de afgelopen vijf jaar zichtbaar is geworden. Dekker: Het aantal jonge palingen (glasaal) dat zich aandient aan de Europese kusten laat een gemiddelde stijging zien over de afgelopen vijf jaar.”

Geen overleg mogelijk

Zowel het Nederlandse Wereld Natuur Fonds als de mensen achter de VISWijzer zijn in de afgelopen vijf jaar met regelmaat gevraagd deel te nemen binnen de werkgroep Nature Conservation van de SEG en DUPAN. Helaas is het nooit tot een gesprek gekomen tussen het Nederlandse Wereld Natuur Fonds en de Nederlandse palingsector of de Sustainable Eel Group door de jarenlange halsstarrige weigering van de kant van de natuurbeschermers.

De opstelling van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds stelt de leden van de NeVePaling voor een raadsel. Immers een sector die zelf de wil aangeeft om te verduurzamen en daarin zelfstandig al grote stappen in heeft gezet moet toch een ideale samenwerkingspartner zijn voor een natuurorganisatie.

Met geld een soort redden

Het commentaar van mevr. Harkes van de Nederlandse afdeling van het WNF over palingconsumptie en financiering van herstelmaatregelen veroorzaakt ook onbegrip binnen de palingsector. Dit wordt komt voral omdat het WNF zelf een gelijkwaardige vorm van financiering voor natuurherstel gebruikt door dieren uit de “Big five”. Onderandere worden olifanten door WNF en haar gelieerde partijen verkocht voor jachtdoeleinden. Met het geld dat die verkoop opbrengt beschermt men de rest van het bestand. WNF directeur Johan van der Gronden deed hierover in een TV uitzending van Nieuwsuur van dinsdag 17 april 2012, 23:51 de de volgende uitspraak: Door een klein deel van een bestand bedreigde diersoorten te gebruiken en met de opbrangsten daarvan dieren van die soort te beshermen en te redden." De palingsector wil en doet eigenlijk niks anders. De onproductieve en tegenwerkende opstelling van WNF in het palingdossier is in de ogen van velen dan ook totaal onverklaarbaar.

Vreemde partner van WNF in het palingdossier

Helaas blijven WNF en de Good Fish Foundation op hun, inmiddels sterk verouderde, standpunt uit 2009 staan. Dat standpunt is dat we in Nederland geen paling mogen consumeren. Klaarblijkelijk komt dat onbegrijpelijke standpunt voort uit een samenwerkingsverband dat deze organisaties hebben. WNF en Good Fish Foundation en de organisaties achter de VISWijzer werken samen met Sportvisserij Nederland een organisatie die zelf niet zonder zonden is.

*Sportvissers nemen jaarlijks 400.000 palingen mee naar huis. Veelal komen deze palingen uit vanwege vervuiling gesloten gebieden. Hiermee brengen ze niet alleen de gezondheid van zichzelf maar ook de mensen in hun omgeving in gevaar. Naast die 400.000 palingen vangen ze ook nog eens 1.600.000 palingen met een scherpe haak en gooien die daarna terug in het water. De overleving van die 1.600.000 palingen is waarschijnlijk zeer gering. (*Gegevens afkomstig uit het ICES Report of the Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eel (WGEEL) 24 November–2 December 2015 Antalya, Turkey blz 34)

Als WNF de paling werkelijk zo bedreigd vindt als de panda dan is het ons inziens onverklaarbaar dat WNF samenwerkt met een organisatie die jaarlijks 2.000.000 palingen (lees: panda's) vangt met scherpe haken. Waarschijnlijk laat het Nederlandse WNF zich dan ook geheel leiden door de gebrekkige en eenzijdige kennis binnen hun samenwerkingsverband.

RADAR spreekbuis voor twee keurmerkjes

Het was RADAR waarschijnlijk te doen om haar steun uit te spreken voor MSC en ASC certificering van vis en visproducten en de wil van het CBL om per 1 januari alleen maar MSC en ASC gecertificeerde vis te verkopen via de supermarktkanalen. Lees meer over MSC en ASC viskeurmerken in het artikel in Elsevier van wetenschapsjournalist Zeilmaker.

 

De waarheid niet verteld

Het slotwoord van mevr. Herzenberg was een complete fabel. Daarom beelden wij hieronder de mail af die RADAR van DUPAN heeft ontvangen op 25 maart 15:47 uur. Dat was dus ruim voor de opnames van de uitzending. Het is dan ook betreurenswaardig voor de Nederlandse journalistiek dat het niet vertellen van de waarheid zoveel ruimte krijgt op de Nederlandse publieke zenders.

 

Beste Saskia,

 

Voor jullie programma is het van belang te weten dat Stichting DUPAN de termen "Duurzame paling” of “duurzame vis” absoluut niet gebruikt (zoals je vorige mail en zie jullie programma-aankondiging op internet). Wel juist: Paling met het blauwe logo draagt bij aan het Duurzaam Paling Fonds. Dat fonds wordt ingezet om de palingstand versneld te verbeteren, bovenop alle maatregelen die in Europees verband en van overheidswege worden getroffen.

 

Onderstaande reactie - waarom wij niet in de uitzending reageren - kan wat DUPAN betreft integraal in jullie programma worden gepubliceerd.

 

Op www.dupan.nl vindt de kijker alle uitleg over de verbetering van de palingstand. In de RADAR-uitzending kan dit onvoldoende worden belicht en wij zien meer heil in de toezegging van WNF om op korte termijn met ons in overleg te gaan: met de hulp van WNF kan er nóg meer worden gedaan voor een goede, natuurlijke palingstand dan DUPAN en de overheid nu al doen.”

 

Voor contact verwijzen wij u naar onze contactgegevens op deze site.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bookmark and Share