Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Palingsector voor duurzaam herstel

Geplaatst op vrijdag, 23 april 2010

Convenant moet paling redden

22 april 2010, Viskwekers, vissers en vishandelaren slaan de handen ineen om de palingstand in Nederland op peil te brengen. Naar eigen zeggen op duurzame wijze.

De drie beroepsgroepen in de visserij tekenden een convenant waarin ze zich bereid verklaren een fonds op te richten, waaruit de komende jaren zal worden geïnvesteerd in het herstel van de palingstand.
Fonds

Volgens een woordvoerder van Dunpan, een samenwerlingsverband van vissers, kwekers en handelaren, kan het fonds snel over 'enkele honderdduizenden euro's' beschikken uit afdrachten van de beroepsgroepen. Daarnaast wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het fonds te voeden, waaronder afdrachten uit visverkoop. Volgens de ondertekenaars van het convenant, die 80% van de palingsector vertegenwoordigen, moet het beter met de palingstand in Nederland. Jonge paling kan het voedselrijke zoete water in Nederland nauwelijks bereiken terwijl ouderse exemplaren de wateren niet kunnen verlaten om hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken.
Herstel

De partijen in de palingsector werken nu aan een 'duurzaam herstelplan' om waarmee het herstel van deze vissoort moet worden gewaarborgd. Volgens de woordvoerder zal in de komende jaren uit het fonds worden geïnvesteerd in het uitzetten van glasaal en in het beheren van de aalstand. Daarnaast komt er onderzoek dat de basis moet vormen voor beleid gericht op een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren. Glasaal
Het convenant is ondertekend ter gelegenheid van de uitzet van de eerste glasaal. De eerste uitzetting betrof 170 kilogram galsaal (een half miljoen exemplaren) in het Veerse Meer. Het project wordt mede gefinancierd uit het Europees Visserijfonds.


bron: Financieel DagbladBookmark and Share