Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Palingen worden high van cocaïne in onze rivieren

Geplaatst op vrijdag, 22 juni 2018

Palingen worden high van cocaïne in onze rivieren (en dat is slecht nieuws)

  • Napels, Italië, juni 2018

 

Cocaïne die via de urine van gebruikers in onze rivieren terechtkomt, vormt een gevaar voor het voortbestaan van vissen. De vissen worden “high”, lopen letsel op en kunnen zich waarschijnlijk ook minder goed voortplanten.

Residuen van medicijnen en dus ook illegale drugs - waaronder cocaïne, amfetamines en ecstasy - komen via de riolering in het oppervlaktewater terecht, zo toonde eerder onderzoek al aan. Maar over de ecologische impact was tot nog toe niet veel bekend.

Uit een nieuwe studie van de universiteit van Napels blijkt nu dat deze residuen een bedreiging vormen voor het dierenleven in de zoete wateren van de meren en rivieren en daarmee ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij de vissen.

 

De biologen lieten Europese palingen vijftig dagen lang in water zwemmen dat een gelijke dosis cocaïne aan de hoeveelheid die in Europese rivieren wordt aangetroffen. De vissen bleken “hyperactief” vergeleken met de soortgenoten die in zuiver water mochten vertoeven. De drug bleek zich op te stapelen in hun hersenen, spieren, kieuwen, huid en ander weefsel.

De skeletspier van de vissen vertoonde tekenen van letsel, inclusief spierafbraak en zwelling. Tien dagen nadat de palingen uit het met drugs vervuilde water waren gehaald was het letsel nog steeds niet hersteld.

“Deze studie toont aan dat zelfs lage concentraties cocaïne in het milieu ernstige schade aanrichten aan de morfologie en fysiologie van de skeletspier van de paling”, verklaarden de onderzoekers. “De resultaten bevestigen de schadelijke impact die residuen van dergelijke middelen op het milieu en de overlevingskansen van de dieren.”

Nederlandse Vereniging van Palinghandeldelaren roept de waterbeheerders op het rioolwater beter te zuiveren doormiddel van viertraps reiniging.

Bron: IndependentBookmark and Share