Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

NVWA treft illegale aalfuiken aan

Geplaatst op donderdag, 26 maart 2015

NVWA treft illegale aalfuiken aan

Limmen, 26 maart 2015

Een visserijinspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 24 maart 7 illegale aalfuiken aangetroffen in het water bij Midwoud in Noord-Holland. Hij heeft de fuiken in beslag genomen. De NVWA onderzoekt wie ze heeft uitgezet.

Aal is een beschermde diersoort. Daarom mogen alleen beroepsvissers met een vergunning vissen op aal. Daarnaast is in de visserijwet geregeld dat o.a. aalfuiken vistuig zijn dat alleen door beroepsvissers mag worden gebruikt. Controle leerde dat de aangetroffen fuiken niet van de enige vergunninghouder in het gebied zijn.

Visstroperij is economisch delict

Er is daarom vermoedelijk sprake van visstroperij, een economisch delict. Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning en vangstregistratie. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu en de natuur. Het groote gevaar is dat illegaal gevangen vis uit gebieden komt waar niet gevist mag worden en vervolgens in een duister circuit verhandeld worden zonder traceerbaarheid en controle op hygiëne. Daardoor kan gezondheidschade voor de mens niet worden uitgesloten.

Visstroperij beschadigt het ecosysteem in watergebieden en is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.

Koop traceerbare vis

Om stroperij uit te bannen moet de consument meer vragen naar de herkomst van visproducten. Ook restauranthouders moeten meer acht geven op de herkomst van vis. NeVePaling roept horecaondernemers op om een einde te maken aan het aan de "achterdeur" kopen van een "partijtjes vis" met duistere herkomst.

Bron: NVWA / NeVePaling

 Bookmark and Share