Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Natuurlijk sluisbeheer in Zeeland goed voor intrek glasaal

Geplaatst op dinsdag, 29 juni 2010

Uit de proef met natuurlijk sluisbeheer die Rijkswaterstaat in Zeeland in de maanden februari tot eind mei samen met de provincie, natuurorganisaties waaronder het Wereld Natuur Fonds en de schelpdiersector heeft uitgevoerd is gebleken dat deze voor de paling zeer succesvol verlopen is . De proef werd uitgevoerd bij de Bergsediepsluis en de Krammersluisen tussen het zoute water van de Oosterschelde en het zoete water van het Volkerak-Zoommeer.

Door de schuiven in de sluizen te openen, kon meer zoet water in de Oosterschelde stromen. Daardoor werd lokaal de zoet-zoutwater verhouding verbeterd, wat de voedsel rijkdom van het zoutewater plaatselijk sterk heeft verhoogd. Brakwater (zo heet de mix van zoet-,en zoutwater) is gemiddeld 30 procent voedselrijker en daardoor productiever als zoutwater in open zee.

De regelmatige stroom zoetwater in de delta lokt vissoorten aan die van nature rivieropwaarts trekken of richting zee migreren. Vooral jonge paling (glasaal) werd tijdens deze proef beduidend meer gesignaleerd. Dit is een goede ontwikkeling gezien het feit dat de intrek van jonge paling (glasaal) de laatste decennia door het ontbreken van zout-, zoetwaterovergangen problematisch was. Verder zal de migratie naar de paaigronden van volwassen paling (schieraal) naar open zee ook voordeel vinden uit de openstelling van de sluizen. Het openstellen van de sluizen wordt al langer bepleit door de palingsector en Stichting DUPAN.


Bookmark and Share