Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Miljoenen jonge palingen uitgezet in Zeeland

Geplaatst op vrijdag, 4 april 2014

Miljoenen jonge palingen uitgezet in Zeeland

Zeeland, 2 april 2014

Vandaag zijn in Zeeland de eerste 3,5 miljoen glasaaltjes van dit seizoen uitgezet. Dit voorjaar krijgt de Nederlandse palingstand een flinke impuls door de uitzet van in totaal ongeveer 10 miljoen jonge palingen.

Dit is de grootste hoeveelheid sinds vele decennia. Stichting DUPAN zette samen met beroepsvissers en met hulp van sportvissers de miljoenen palingen uit in de natuur. De uitzet van deze grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Dit jaar zijn de hoeveelheden dusdanig groot, dat er 4 maal zoveel uitgezet kan worden als in het voorjaar van 2013.

Alex Koelewijn, voorzitter Stichting DUPAN licht dit toe: "Decennia lang ging het achteruit met de intrek van glasaal aan de kusten. Sinds 5 jaar werkt Europa daarom met een herstelplan voor de palingstand. Ook in Nederland wordt dit herstelplan toegepast. De aankomst van glasaal aan de Europese kusten laat de laatste vier jaar een telkens grotere stijging zien. Een directe relatie met alle herstelactiviteiten is niet te maken, maar we gaan er vanuit dat het Europese en Nederlandse beleid daar aan bij heeft gedragen."

 

De glasaal is opgevist aan de Franse kusten. Per vrachtauto zijn de 7 cm kleine, doorzichtige visjes naar Nederland vervoert. Naast het Veerse Meer worden in een periode van 2 weken daarna de jonge palingen op verschillende andere locaties in Nederland in de natuur vrijgelaten. De uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Wanneer de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds. Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. In april en mei staan diverse uitzetprojecten van glas- en pootaal gepland.

Bron: Stichting DUPANBookmark and Share