Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

LEI: Vissers hebben baat bij quotum voor paling

Geplaatst op woensdag, 2 maart 2016

LEI: Vissers hebben baat bij quotum voor paling

Den Haag, 1 maart 2016

Het is voor binnenvissers voordeliger als de vangst op paling wordt gequoteerd dan wanneer die, zoals nu, drie maanden per jaar wordt stil gelegd. Dat meldt het sociaal-economisch onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR dinsdag op basis van een proef die in Friesland loopt.

Een quotering levert de aalvissers op jaarbasis 3600 tot 4600 euro extra op, vergeleken met een tijdelijk visverbod. Het LEI schrijft dat verschil toe aan het feit dat bij jaarrond vissen op aal ook wolhandkrab en snoekbaars worden meegevangen. In de proef die wortd uitgevoerd door de Friese bond van binnenvissers, profiteren de vissers die met een quotum visten bovendien van de hogere prijs die hun aal opbracht tijdens de landelijke gesloten periode.

Door de terugloop van de aalstand heeft de Europese Commissie enkele jaren geleden alle lidstaten verplicht om een aalherstelplan in te dienen. Nederland heeft in dit verband besloten tot een gesloten periode van drie maanden, van september tot en met november. De Friese vissers denken echter dat quotering beter is, niet alleen in economisch opzicht maar ook voor de natuur. Dat laatste moet nog worden onderzocht, aldus het LEI.

Bij het huidige quotum is in Friesland plaats voor 9 tot 14 volwaardige visserijbedrijven, die dan een „modaal inkomen” kunnen behalen. De Friese vissers hebben ook alternatieve inkomstenbronnen aangeboord. De helft van de bedrijven is paling zelf gaan bewerken en verkopen, andere hebben een recreatietak opgezet of doen betaald onderzoek naar de visstand.

In de proef ligt het gemiddelde inkomen van de Friese vissers iets beneden het modale inkomen. De onderlinge verschillen zijn groot, wat volgens het LEI vooral te wijten is aan de verschillen in toegekende quota. Die toekenning is gebeurd op basis van historische vangsten uit de tijd dat er nog geen beperking van kracht was.

Stichting DUPAN heeft in 2013 een onderzoek laten doen naar de effecten van visserij op de palingstand in Friesland. Hierbij kwam naar voren dat de visserijdruk op paling in Friesland nog te hoog is. Het ondezoek van LEI sluit naadloos aan op het DUPAN rapport.

Bron: RefDag.nlBookmark and Share