Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Illegale netten gevonden en ondermaatse snoekbaars bij beroepsvisser aangetroffen

Geplaatst op maandag, 2 maart 2015

Illegale netten gevonden en ondermaatse snoekbaars bij beroepsvisser aangetroffen

Utrecht, 2 maart 2015

Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben Visserij-inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Politie, Waddenunit, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) drieënveertig ondermaatse snoekbaarsen en vijtienhonderd meter staandwantnetten in beslag genomen op en rond het Markermeer.

Netten Markermeer

 

Om de visstand te beschermen gelden er beperkingen voor de beroepsvisserij op het IJsselmeer en Markermeer. Zo mogen beroepsvissers in het weekend niet vissen met staandwantnetten. Omdat de controlerende instanties getipt waren dat er toch gevist werd, stuitte het controleteam afgelopen zaterdag in het water bij Lelystad op illegale geplaatste netten met een totale lengte van 1500 meter. De netten zijn uit het water gehaald en in beslag genomen. De NVWA stelt een onderzoek in naar de eigenaar.

Ondermaatse snoekbaarzen

Een dag eerder, op vrijdag, troffen visserij-inspecteurs van de NVWA 43 ondermaatse snoekbaarzen aan op het schip van een beroepsvisser. De te kleine vissen werd direct in beslag genomen en levend teruggezet in het IJsselmeer.

Ondermaatse snoekbaars

 

Om een gezonde visstand te bevorderen, zijn voor veel vissoorten wettelijke minimum lengtematen vastgesteld. Wie kleinere en dus ondermaatse vissen aanvoert, pleegt een economisch delict. De NVWA maakt daarom procesverbaal op tegen de visser. Een officier van justitie van het Functioneel Parket beslist hoe de zaak wordt afgehandeld. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.

Toezicht verscherpt

Het gaat slecht met de visstand op het IJsselmeer en het Markermeer, daarom zijn er in deze gebieden beperkende maatregelen genomen. Beroepsvissers mogen bijvoorbeeld tot 1 juni 2015 nog slechts 15% van hun staandwantnetten gebruiken. Een beperking in tijd is opgelegd waarbij er niet gevist mag worden in het weekend. Tenslotte geldt er dit jaar ook een verbod op het vissen met grote fuiken tussen 1 januari en 30 april.

Toezicht op het meer

Maximale oogst belangrijk voor de toekomst

NeVePaling benadrukt dat het van groot belang is dat de beperkende maatregelen worden nageleefd. De beperkende maatregelen zijn van groot belang voor het herstel van de visstand in deze wateren. Er is een MSY, maximale duurzaam te oogsten hoeveelheid waarmee de visstand zodanig bevist kan worden zodat er in de toekomst ook visserij mogelijk blijft. Vissers zullen binnen die natuurlijke grenzen moeten opereren. De huidige beperkende maatregelen zijn er juist voor om het in de toekomst ook mogelijk te maken om voedsel (vis) uit dit gebied te kunnen oogsten. Het beleid is gericht op de toekomst, daarom juicht NeVePaling het strenge toezicht op het IJsselmeer en het Markermeer toe. Voor paling heeft Stichting DUPAN het wetenschappelijke rapport Balansberekening laten opstellen, hieruit blijkt dat ook de visserijdruk voor paling op het IJsselmeer en Markermeer veel te hoog is.

Oproep om aan de toekomst te denken

De illegale vispraktijken zoals deze de afgelopen maanden bij herhaling aan het licht komen zorgen voor een slecht imago voor de hele zoetwatervissector. NeVePaling dat de palinghandel en verwerking vertegenwoordigd wil graag een op de toekomst gerichte sector en doet een dringende oproep aan de vissers op het IJsselmeer en Markermeer om een meer op de toekomst gerichte inzet te plegen.Bookmark and Share