Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Exportverbod paling verlengt tot 2016

Geplaatst op zaterdag, 15 november 2014

Den Haag, 16 november 2014

De Wetenschappelijke Autoriteiten van de Europese lidstaten hadden op 29 september 2014 vastgesteld dat het palingbestand nog onvoldoende is hersteld. Aansluitend hebben de Management Autoriteiten besloten om het verbod op de handel in Europese paling (Lat.:Anguilla anguilla), met landen buiten de EU, te verlengen tot 31 december 2015. Het verbod op de im-, en export van Europese paling en palingproducten was eerder in 2009 door de EU ingesteld.

Tot 2016 mogen er vanuit de Europese Unie geen levende Europese paling of palingproducten worden uitgevoerd tevens geldt een (her)invoerverbod voor deze soort.

Paling staat sinds 2009 op Appendix II van de CITES lijst, de lijst voor soorten die niet met direct uitsterven worden bedreigd en waarvan de handel binnen het leefgebied vrij is. Nederland heeft, net als 180 andere landen, de CITES overeenkomst getekend en levert zo een bijdrage aan het behoud van alle biodiversiteit. Het ministerie van Economische Zaken is in Nederland de toezichthouder.

Met de verlenging van het in-, en exportport verbod, de EU Aalverodering 1100/2007 en het Nederlandse Aalherstelplan is de handel in paling streng gereguleerd en wordt de soort beschermd en heeft het bestand een goede kans op herstel. De Nederlandse palingsector is tevreden over de huidege maatregelen waarbij de handel in Europese paling alleen mogelijk binnen de Europese Unie. In Nederland heeft de palingsector verenigd in Stichting DUPAN zelfstandig extra maatregelen genomen zoals migratiehulp voor volwassen palingen waardoor volwassen palingen gered worden voor pompen en waterkrachtcentrales en daarna op weg naar zee worden geholpen zodat deze deel kunnen nemen aan de voortplanting. Daarnaast heeft Stichting DUPAN in de laatste 3 jaar ruim 17 miljoen jonge palingen in het Nederlandse binnenwater uitgezet. Daarmee is de kans groot dat de  hoeveelheid uittrekkende volwassen palingen op termijn groter zal zijn. Tenslotte heeft de Nederlandse palingsector veel geld vrijgemaakt voor gericht wetenschappelijk onderzoek.

bron: NeVePalingBookmark and Share