Uw mening telt

VISwijzer is niet transparant"De Good Fish Foundation uit Veenendaal geeft met haar VISwijzer vissen een groene, oranje of rode beoordeling. Good Fish Foundation gebruikt deze methodiek om inkopers en consumenten te beïnvloeden bij het maken van een keuze. De beoordelingen zijn niet transparant, niet geaccrediteerd en niet met publieke consultatie tot stand komen.   NeVepaling-leden vragen uw mening: "Bent u van mening dat de in -de VISwijzer- gemaakte beoordelingen transparant en geaccrediteerd behoren te zijn?" 
Vraag en antwoord over Duurzame Paling op ClubGreen

Zembla over paling en dioxine

Geplaatst op dinsdag, 28 september 2010

NeVePaling pleit in alle opzichten voor volledige transparantie en traceerbaarheid van paling en palingproducten in de keten. Ondernemers binnen de palingsector dienen te handelen volgens bestaande regel-, en wetgeving en dienen daarop door de daarvoor bevoegde instanties te worden gecontroleerd. In geval een product niet voldoet aan de gestelde eisen die door de overheid gesteld zijn mag het niet op de markt komen. Verder stelt NeVePaling dat het op juiste wijze vermelden van oorsprong en vangstgebied hiervoor een vereiste is. Paling die gevangen is in de regio's Noord-Holland, Groningen, Friesland, IJsselmeer en Randmeren en Zeeland voldoet wel aan de normen voor dioxines.

In de uitzending van zaterdag 25 september wekt Zembla de indruk dat er massaal paling die niet aan de Europese normen voor dioxine voldoet verkocht wordt in Nederland. Zonder enige nuance wekt Zembla meerdere keren de indruk dat alle paling ongezond is. De in Nederland geconsumeerde paling is voor 95% afkomstig uit de aquacultuur (kweek) de rest is wildgevangen paling waarvan 2% afkomstig is uit verdachte gebieden. Deze nuance ontbreekt volledig en de consument wordt onterecht op het verkeerde been gezet.Bookmark and Share